# #

Modulové hydrostatické nepřímo řízené přepouštěcí ventily Dn 06


Nepřímo řízené přepouštěcí ventily jsou navrženy pro aplikace vyžadující pojistný nebo redukční ventil, který je schopen pracovat ve velkém rozsahu tlaků a průtoků.

  • Připojovací rozměry dle DIN 24 340 / ISO 4401-03 / CETOP RP121H-R03 (CETOP 3)
  • 2 tlakové stupně
  • Modulová konstrukce
  • Jednoduché nebo dvojité

Dn 06 | pn = 32MPa | pmax = 35MPa | Qn = 32dm3/min | Qmax = 60 dm3/min


Technická specifikaceTechnická specifikace