# #
  • Přímočaré šoupátkové rozváděče RS(E)H1-32 sestávají z 2 částí (řídící a řízené) a jsou určeny k rozvodu a uzavírání proudu kapaliny v hydraulických obvodech.

    Technické údaje

    Dn32 | pmax = 32MPa | Qmax = 1000 dm3/min | CETOP 10

  • Přímočaré šoupátkové rozváděče RSHP1-32 ovládané hydraulicky s možností nouzového ovládání ruční pákou jsou určené k rozvodu a uzavírání proudu kapaliny v hydraulických obvodech.

    Technické údaje

    Dn32 | pmax = 32MPa | Qmax = 1000dm3/min | CETOP 10