# #
  • M10-4 jsou modulové desky se škrcením průtoku. Skládají se ze dvou, na protilehlých stranách umístěných, škrtících ventilů omezujících průtok v jednom směru a umožňující volný průtok ve směru druhém. Používá se jich k omezení průtoku v obou pracovních kanálech.

    Technické údaje

    Dn 10 | pn = 32MPa | pmax = 40MPa | Qn = 63 dm3/min | Qmax = 100dm3/min | CETOP 5

    Rexroth: Z2FSK