# #

Historie společnosti PQS Technology, Ltd. - tradičního výrobce hydrauliky v Rakovníku

Historie společnosti sahá do roku 1909, kdy Ing. Jaroslav Vltavský zakládá společnost a společně s 27 zaměstnanci začíná výrobu sušárenských zařízení podle vlastního návrhu. V roce 1911 byla stávající výroba přestěhována do nově postaveného závodu čítajícího přibližně 60 zaměstnanců. Zde se spolu s původním výrobním programem začaly vyrábět mechanické lisy na cukr, formy na lití, různá mechanizační zařízení pro keramické závody a zařízení na zpracování ovoce.

V období první světové války se závod Ing. J. Vltavského podílel na zbrojní výrobě. Po skončení první světové války prochází závod rozvojem. V roce 1920 byl vyroben první vulkanizační lis pro firmu Baťa a současně se v tomto období výrobní program rozšiřuje o výrobu hydraulických zvedáků a excentrických čerpadel. Od roku 1929 byla ve spolupráci s firmou Polák Praha zahájena výroba hydraulických lisů na lití kovů pod tlakem.

Další vývoj podniku do 2. sv války byl značně ovlivněn zvýšeným zbrojením a tím i poptávkou po zařízení zbrojních a chemických závodů.

V roce 1948 byla společnost Ing. J. Vltavského společně se společností Linhart znárodněna a organizačně začleněna do koncernu Spojených továren na obráběcí stroje. Od počátku roku 1950 je závod veden již jako samostatný národní podnik TOS Rakovník, jehož hlavním výrobním programem se stávají zejména nejrůznější hydraulické lisy pro slévárenství, elektrotechniku, gumárenství, výrobu výlisků z plastu, sklářský průmysl, včetně výroby vysokotlakých hydraulických čerpadel, používaných jako pohony lisů.

V roce 1978 byl podnik začleněn do koncernu Továren strojírenské techniky s pověřením k výrobě hydraulických prvků a agregátů. Výrobní program hydraulicky ovládaných strojů byl v tomto období předán do oblasti Východního Slovenska.

V 90-tých letech byla při privatizaci spol. bývalého TOSu rozdělena na dvě společnosti se dvěma nosnými výrobními programy. Veškerý majetek bývalého TOSu Rakovník pak převzala společnost s výrobním programem hydrauliky, která umožnila společnosti orientované na výrobu hydraulicky ovládaných strojů a mechanizmů podnikat v areálu společnosti PQS.

Výrobní program hydrauliky prodělal v posledních deseti letech mnoho inovačních změn, které jsou zobrazeny v katalozích na těchto stránkách.

  • Podnik v padesátých létech
  • Podnik ve čtyřicátých létech
  • Podnik ve třicátých létech
  • Koncept podniku